Varaait

Selle pildi alt-atribuut on tühi. Failinimi on image.png

Haridus- ja Noorteamet kuulutas 2020. aasta oktoobrikuus välja Varaait vol 16
projektikonkursi, mille üldeesmärk oli luua noortele rohkem valikuid oma loome- ja arengupotentsiaali avamiseks. Selle aasta üheks prioriteediks oli ka terviklike lahenduste väljatöötamine distantsilt tegevuste elluviimiseks. Lisaks oli prioriteediks noorsootöö asutuste ja formaalhariduse ning mitteformaalhariduse koostöö edendamine. Projektikonkursi raames toetati ka õppevahendite soetamist või renoveerimist, litsentsitasude katmist ning distantsõppe jaoks vajalike vahendite soetamist. 

Türi Muusikakool taotles vahendid kromaatilise kontsertkandle soetamiseks, et kaasata rohkem noori huvihariduse omandamisse läbi pillipargi täiendamise/mitmekesistamise ja luua noortele enam võimalusi enese loovuse mitmekülgseks arendamiseks ja ühistegevusteks läbi osalemise ansamblites/orkestrites.
Läbi projekti soovitakse suurendada õppijate arvu kromaatilise kontsertkandle huvialal ja tõsta õppe kvaliteeti läbi uute pillide soetamise. Vajaliku hulga kromaatiliste kontsertkannelde olemasolul tekib võimalus neid õpilastele koju kasutamiseks välja laenutada ja seega on vajadusel võimalik teha veebitunde ning tagada üleminek distantsõppele. Kontsertkandle soetamiseks taotleti vastavalt hinnapakkumisele 2840 eurot ja taotlus rahuldati täies mahus. Soetatud pill asub Türi Muusikakooli õppehoones klassis nr 110 ja on kasutusvalmis kõikidele meie kooli kandleõpilastele.