“4 pillikeelt” (“4 strings”)

"4 pillikeelt" ("4 strings")leader logo

Galerii vaatamiseks klikka pildil.

Projekti “4 pillikeelt” tutvustavat videot vaata SIIT

Projekti kirjeldus

Käesoleva kavand oli Lõuna-Järvamaa Arendusühingu sotsiaal-muusikaline projekt, mille käigus tutvustati lastele keelpilliorkestri instrumente – viiuleid, tšellosid ja kontrabasse. Projektis osalenud lapsed said pilliõpetust tasuta ja omandasid seejuures esmased mänguoskused. Projekti tegevuste läbiviimiseks soetati 10 viiulit, 5 tšellot ja üks väike kontrabass – kokku 12 000 euro väärtuses instrumente.

Projekt kestis 2011-aasta sügisest kuni 2012-aasta maikuuni ja oli suunatud 4-14-aastastele Lõuna-Järvamaa piirkonna lastele tekitamaks neis huvi keelpillimuusika vastu. Lapsed võeti rühma katseteta.

Kõigil Lõuna-Järvamaa Koostöökogu piirkonnas elavatel lastel ei ole vaba aeg piisavalt hästi sisustatud ega piisavalt hea ligipääs huvitegevusele. Käesoleva projektiga püüti seda kitsaskohta leevendada, pakkudes lastele paremaid võimalusi muusikaga tegelemiseks. Laiem eesmärk oli keelpillimuusika propageerimine ja keelpilliorkestri loomine ning sellega keelpillimuusika jätkusuutlikkuse tagamine ning pikaajaliste traditsioonide säilitamine ja avardamine. Projekti väga positiivne tulemus oli keelpilliosakonna õpilaste ja orkestri MINI-SÜMF mängijate arvu kasv Türi Muusikakoolis.

Projekti lõpul anti kaks vahvat kontserti, üks neist Laupa Põhikoolis ja teine Türil.