Õppetöö korraldus

KOOLIVAHEAJAD

Haridus- ja Teadusministri määrus 09.09.2020 nr 32
https://www.riigiteataja.ee/akt/110092020003

2021/2022. õppeaastal

 • I vaheaeg 25. oktoober – 31. oktoober 2021;
 • II vaheaeg 23. detsember 2021 – 9. jaanuar 2022;
 • III vaheaeg 28. veebruar – 6. märts 2022;
 • IV vaheaeg (v.a 12. klass) 25. aprill – 1. mai 2022;
 • V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 14. juuni – 31. august 2022.

2022/2023. õppeaastal

 • I vaheaeg 24. oktoober – 30. oktoober 2022;
 • II vaheaeg 22. detsember 2022 – 8. jaanuar 2023;
 • III vaheaeg 27. veebruar – 5. märts 2023;
 • IV vaheaeg (v.a 12. klass) 24. aprill – 30. aprill 2023;
 •  V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 14. juuni – 31. august 2023.

2023/2024. õppeaastal

 • I vaheaeg 23. oktoober – 29. oktoober 2023;
 • II vaheaeg 21. detsember 2023 – 7. jaanuar 2024;
 • III vaheaeg 26. veebruar – 3. märts 2024;
 • IV vaheaeg (v.a 12. klass) 22. aprill – 28. aprill 2024;
 • V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 13. juuni – 31. august 2024.

Õppetasu eelkoolis ja vaba õppekavaga osakonnas on 21 eurot kuus, põhikooli pilliõpetus- ja üldosakonnas 25 eurot kuus. Õppetasu suurus täiskasvanute osakonnas on 65 eurot kuus.

Õppetöö toimub vastavalt EHIS-es kinnitatud õppekavadele.

Türi Muusikakool osutab tasulise teenusena õppekavavälist muusikaõpet.
Hind ühe akadeemilise (45 minutit) individuaaltunni eest on 15 eurot. (Türi Vallavalitsuse korraldus 31. märts 2020 nr 109). Soovi korral võtta kooliga ühendust ja esitada avaldus vabas vormis, kuhu lisada elukoha andmed, isikukood ja kontaktandmed.

Sisseastumisavaldus

Sisseastumisavaldus täiskasvanule