Õppematerjalid

Katrin Alleri ja Galina Kulikova meloodilised diktaadid ja järgnevused
NB! Failide avamisel soovitatakse kasutada veebilehitsejat Google Chrome

Silja Aaviku meloodilised diktaadid erinevatele tasemetele Eesti Muusikakoolide Liidu kodulehel

Tasuta notatsiooniprogramm MuseScore http://musescore.org/et

*******************************************************************************************

Siit leiad lõbusaid rütmiharjutusi eelkooli ja esimeste klasside õpilastele

ERINEVAID PROGRAMME ÕPPIMISEKS:

Perfect Ear

MELUDIA 

*****************************************************************************************

Kasulikke harjutusi solfedžo õppimiseks ja pilliga mängimiseks:
https://www.youtube.com/watch?v=hF85OAnRCWQ&list=RDhF85OAnRCWQ&start_radio=1&t=13

RÜTMIHARJUTUSI

Video 1 – õpime rütme TA (neljandik) ja TI – TI (kaheksandikud)
Video 2 – õpime rütme TA (neljandik) TI -TI (kaheksandikud) TA-A (poolnoot)
Video 3 – õpime rütme TA TI-TI TA-A ja TA-paus (neljandik paus)
Video 4 – eelmiste harjutuste rütmide kordamine
Video 5 – punkteeritud rütm TA-I-TI, kaheksandik paus
Video 6 – kuueteistkümnendikud – TI-RI-TI-RI
Video 7 – rütmiharjutus – katkend Beethoveni 7. sümfoonia II osast

EVA MITREIKINA ÕPPEVIDEOD

Õpime intervalle

Kvindiring

Bassivõti, kolmkõla pöörded, ti ta-i ja ri-tai, 4 unelaulu kvartsekstakordiga

ta-i ti ja tai-ri, ti-ti ta ja tiri-ti, ta ti-ti ja ti-tiri ning rütmiharjutused 1

Duuri klaviatuur (akordid pööretega)
http://www.people.vcu.edu/~bhammel/theory/resources/flash/chord_keyboard_major.swf

Molli klaviatuur (akordid pööretega)
http://www.people.vcu.edu/~bhammel/theory/resources/flash/chord_keyboard_minor.swf

Akordide järgnevused ja analüüs
http://musictheoryexamples.com/

http://musicawareness.com/7Hver3.html

TEOORIA
http://www.teoria.com/

Musicards (muusikateooria – võtmed, helistike märgid, akordide/intervallide määramine…)
http://musicards.net/

Intervalli-, akordi- ja muid harjutusi
http://classic.musictheory.net/