Dokumendiregister ja õigusaktid, eelarve, kodukord

Türi Muusikakooli reg. nr. 75006316

DOKUMENDIREGISTER
Dokumendiregistri sisujuht
Dokumendiregistri kasutusjuhend

PÕHIMÄÄRUS

Türi Muusikakooli õppekulu osaliseks katmiseks õppetasu suuruse kinnitamine ning tasu maksmisest vabastamise alused ja kord

Õppekavavälise tunni hind alates 1.09.2020 (Türi Vallavalitsuse korraldus 31.03.2020 nr 109)

Avaldus õppetasu soodustustuse taotlemiseks

Türi valla koolide õpilastele õppetoetuste määramise alused ja maksmise kord

Isikuandmete ja eraelulise teabe töötlemine Türi Muusikakoolis

EELARVE

KODUKORD (õplasele)

Huvihariduse omandamisel tehtud sõidukulu Türi valla eelarvest hüvitamise kord