Uute õpilaste vastuvõtt

Uute õpilaste vastuvõtt 2022/2023. õppeaastaks muusikakooli põhikooli on lõppenud.

Samas registreerime jätkuvalt 5-6-aastasteid lapsi EELKOOLI. Oodatud on ka põhikooli algklasside õpilased. Katseid ei ole. Õppetöö toimub rühmaõppe vormis kaks korda nädalas 45-minutiliste tundidena. Õppetasu on 21 eurot kuus.

Uued katsed muusikakooli põhikooli toimuvad 2023. aasta kevadel.

Põhikooli sisseastumiskatse koosneb viiest ülesandest –

*  vabalt valitud laulu esitamine ilma saateta
*  rütmikatse
*  helide järelelaulmine
*  mälukatse
*  harmoonilise kuulmise katse.

HUVIALAD:

KLAVER, AKORDION, VIIUL, TŠELLO, KONTRABASS, MANDOLIIN, KROMAATILINE KANNEL, FLÖÖT, PLOKKFLÖÖT, KLARNET, SAKSOFON, TROMPET, ALTSARV, TENORSARV,  METSASARV, TROMBOON, EUFOONIUM, TUUBA, LÖÖKPILLID.

Pillide tutvustuse VIDEOT vaata SIIT  

Õppetasu pilliõpetusosakonnas ja üldosakonnas 25 eurot, vaba õppekavaga osakonnas 21 eurot kuus.

Registreerime soovijaid TÄISKASVANUTE OSAKONDA. Õpe toimub vaba õppekava järgi 1,5 tundi nädalas valitud huvialal. Soovi korral on võimalik tundide mahtu jagada mitme erineva huviala vahel. Ühe õppetunni pikkus on 45 minutit ja õppetasu
65 eurot kuus.Vajalik oma pilli olemasolu. Katseid ei ole.

Avalduste vormid:
Sisseastumise avaldus
Sisseastumise avaldus I eelkooli
Sisseastumise avaldus II eelkooli
Sisseastumise avaldus täiskasvanute õppesse

Avaldus saata digiallkirjaga e-posti aadressile tyrilmk@estpak.ee

Türi Muusikakool osutab tasulise teenusena õppekavavälist muusikaõpet.
Hind ühe akadeemilise (45 minutit) individuaaltunni eest on alates 1. septembrist 2020 15 eurot. (Türi Vallavalitsuse korraldus 31. märts 2020 nr 109). Soovi korral võtta kooliga ühendust.

Avalduste vormid:
Avaldus – õppekavaväline õpe lapsele
Avaldus – õppekavavaline õpe täiskasvanule

Info: tyrilmk@estpak.ee ja silja@estpak.ee, tel. +372 508 3213