Uute õpilaste vastuvõtt

UUTE ÕPILASTE VASTUVÕTT 2021/2022 õppeaastaks
2. JUUNIL KELL 16.00-18.00
3. JUUNIL KELL 14.00-16.00
Eelregistreerimine katsetele 17.05.-1.06. telefonil 508 3213 (Silja Aavik)

Sisseastumiskatse koosneb viiest ülesandest – vabalt valitud laulu esitamine ilma saateta, rütmikatse, helide järelelaulmine, mälukatse ja harmoonilise kuulmise katse.

HUVIALAD:

KLAVER, AKORDION, VIIUL, TŠELLO, KONTRABASS, KITARR, MANDOLIIN, KROMAATILINE KANNEL, HARF, PLOKKFLÖÖT, FLÖÖT, KLARNET, SAKSOFON, TROMPET, ALTSARV, TENORSARV,  METSASARV, TROMBOON, EUFOONIUM, TUUBA, LÖÖKPILLID.

Õppetasu pilliõpetusosakonnas ja üldosakonnas 25 eurot, vaba õppekavaga osakonnas 21 eurot kuus.

Registreerime 5-6-aastasteid lapsi EELKOOLI. Oodatud on ka põhikooli algklasside õpilased. Katseid ei ole. Õppetöö toimub rühmaõppe vormis kaks korda nädalas 45-minutiliste tundidena. Õppetasu on 21 eurot kuus.

Registreerime soovijaid TÄISKASVANUTE OSAKONDA. Õpe toimub vaba õppekava järgi 1,5 tundi nädalas valitud huvialal. Soovi korral on võimalik tundide mahtu jagada mitme erineva huviala vahel. Ühe õppetunni pikkus on 45 minutit ja õppetasu
65 eurot kuus.Vajalik oma pilli olemasolu. Katseid ei ole.

Avalduste vormid:
Sisseastumise avaldus
Sisseastumise avaldus eelkooli
Sisseastumise avaldus täiskasvanute-õppesse

Avaldus saata digiallkirjaga e-posti aadressile tyrilmk@estpak.ee

Türi Muusikakool osutab tasulise teenusena õppekavavälist muusikaõpet.
Hind ühe akadeemilise (45 minutit) individuaaltunni eest on alates 1. septembrist 2020 15 eurot. (Türi Vallavalitsuse korraldus 31. märts 2020 nr 109). Soovi korral võtta kooliga ühendust ja esitada avaldus vabas vormis, kuhu lisada elukoha andmed, isikukood ja kontaktandmed.

Info: tyrilmk@estpak.ee ja silja@estpak.ee, tel. +372 508 3213