Uudised, info

 

Kontsertidel, konkurssidel, festivalidel ja muudel kooliga seotud üritustel osalejate nimed avalikustatakse kooli kodulehel ja facebookis isikustatud kujulnimi, klass/vanuserühm, tulemus, õpetaja/juhendaja nimi.
Isikuandmete avalikustamisest on igal ajal võimalik keelduda, saates kirja vastava sooviga aadressile tyrilmk@estpak.ee. Kirjas palume märkida, milliste isikuandmete avalikustamisest ja kus keeldutakse. Samuti on võimalik nõuda juba avaldatud isikuandmete avaldamise lõpetamist, saates kirja vastava sooviga aadressile tyrilmk@estpak.ee 

***************************

UUTE ÕPILASTE TÄIENDAV VASTUVÕTT 2021/2022 õppeaastaks
esmaspäeval, 23. augustil kell 16.00-18.00

Sisseastumiskatse koosneb viiest ülesandest – vabalt valitud laulu esitamine ilma saateta, rütmikatse, helide järelelaulmine, mälukatse ja harmoonilise kuulmise katse.

HUVIALAD:

KLAVER, AKORDION, VIIUL, TŠELLO, KONTRABASS, KITARR, MANDOLIIN, KROMAATILINE KANNEL, HARF, PLOKKFLÖÖT, FLÖÖT, KLARNET, SAKSOFON, TROMPET, ALTSARV, TENORSARV,  METSASARV, TROMBOON, EUFOONIUM, TUUBA, LÖÖKPILLID.

Pillide tutvustuse VIDEOT vaata SIIT  
Rohkem infot leiad SIIT

***

***
Türi Muusikakooli õp Silvi Nielsoni akordioniklassi õpilane Joonas Kreitsman oli edukas Eesti Akordioniliidu III internetikonkursil „Eesti akordionitähed 2021“ ja sai II klassi arvestuses diplomi ning osutus ka PUBLIKU LEMMIKUKS! Eripreemiana sai Joonas priipääsme XVII Akordionistide suvelaagrisse Kihnus.
https://www.facebook.com/akordioniliit/
Palju, palju õnne!
***
Türi Muusikakooli õpilane Maria Palling esines edukalt rahvusvahelisel klaverikonkursil „Orbetello Junior International Piano Competition 2021“

Tuntud itaalia pianisti Giuliano Adorno (http://giulianoadorno.com/) eestvedamisel korraldatud rahvusvahelisel noorte klaverikonkursil osales neljas vanuserühmas kokku ligi 400 pianisti üle kogu maailma. 12-14-aastaste vanuserühmas osales üle 100 mängija ja Türi Muusikakooli esindas õp Anne Toome klaveriklassi õpilane Maria Palling, kes saavutas tubli esinemise tulemusena III koha. Konkurss toimus videovooruna ja salvestusi hindas rahvusvaheline žürii.
Palju, palju õnne!

Konkursi info https://www.orbetellopianocompetition.com/junior/

***

Türi Muusikakooli õp Kaidi Piigerti akordioniklassi õpilane Ove-Rasmus Radala osales edukalt rahvusvahelisel akordionikonkursil „XVIII International Contest of Soloists-Accordion Players Naujene – 2021” ja saavutas muusikakoolide vanemate klasside (A2) kategoorias III koha.  Konkursi korraldajaks oli Naujene Muusika- ja Kunstikool koostöös Daugavpilsi regiooni kultuuriosakonnaga.
Palju, palju õnne!

***
Türi Muusikakooli flöödiõpilased osalesid edukalt Eesti Muusikakoolide Liidu üleriigilise konkursi „Parim noor instrumentalist 2021“ lõppvoorus

Jasmiin Piirmets saavutas 10-11-aastaste vanuserühmas II koha, 12-13-aastaste vanuserühmas sai Kristiina Theresa Miller II koha ja 16-19-aastase vanuserühmas Kryslin Rass III koha.
Türi Muusikakooli flöödiõpilaste õpetaja on Viia Ivask ja kontsertmeister Siret Heinaste. Konkursi videosalvestused tegi Katre Nukka.
Palju, palju õnne!
***

Türi Muusikakooli õpilased osalesid väga edukalt rahvusvahelisel konkursil ”1st International Mark Rothko competition of Young performers of Modern Music”

Konkurss toimus videokonkursina Daugavpilsi 13. Keskkooli eestvedamisel koostöös Mark Rothko kunstikeskuse, Daugavpilsi linna kultuuri- ja haridusameti, Daugavpilsi ülikooli muusikaosakonna ja mittetulundusühinguga „Mentors“. Osales rohkem, kui 350 mängijat erinevatest riikidest üle maailma.

KANNEL – õp Gerda Pärnaku
Karolin Valk  – III koht
Adeli Reinaste – III koht
Liis Laagemann – III koht
Marianne Veeberg – III koht

VIIUL – õp Maris Viisma, kontsertmester Siret Heinaste
Roosi Põllu – II koht
Annaliisa Aren – III koht

TŠELLO – õp Helen Ott, kontsertmeister Siret Heinaste
Karola Lee Aasavelt – II koht
Teele Lotte Trug – III koht

FLÖÖT – õp Viia Ivask, kontsertmeister Siret Heinaste
Kristiina Theresa Miller – I koht
Eliise Aus – II koht
Helena-Elis Pärenson – II koht
Heidy Jallai – III koht

KLAVER – õp Anne Toome
Maria Palling – I koht
Videosalvestused tegi Katre Nukka.

Palju-palju õnne kõikidele ja edu edaspidiseks
😍😍😍

Konkursi info

***
Türi Muusikakooli flöödiõpilased osalesid edukalt Eesti Muusikakoolide Liidu üleriigilise konkursi „Parim noor instrumentalist 2021“ Tartu ja Lõuna-Eesti regiooni voorus

Kuni 9-aastaste vanuserühm: Annaliisa Aren I koht ja Henri Veeberg II koht; 
10-11-aastaste vanuserühm: Jasmiin Piirmets III koht; 
12-13-aastaste vanuserühm: Kristiina Theresa Miller II koht; 
14-15-aastaste vanuserühm: Karen Zinovjev DIPLOM; 
16-19-aastase vanuserühm: Kryslin Rass II koht.
Kõik auhinnakoha saanud õpilased võistlevad edasi lõppvoorus, välja arvatud kõige noorem vanuserühm.
Türi Muusikakooli flöödiõpilaste õpetaja on Viia Ivask ja kontsertmeister Siret Heinaste. Õpetaja Gerda Pärnaku osales kontsertmeistrina kromaatilisel kontsertkandlel Henri Veebergi konkursikavas.
Palju, palju õnne ja edu!
***
Türi Muusikakooli õpilased osalesid edukalt XII S. I. Savšinski nimelisel rahvusvahelisel konkursil

20. jaanuarist kuni 5. veebruarini toimus XII S. I. Savšinski nimeline rahvusvaheline konkurss solistidele ja kammeransamblitele, kus osales ligi 200 solisti klaveri, keelpillide, puhkpillide, harfi ja laulu erialal ning 15 erineva koosseisuga ansamblit.
Türi Muusikakooli esindasid solistide kategoorias õp Viia Ivaski flöödiklassi õpilane Annaliisa Aren, kes osales kuni 9-aastaste vanusegrupis ja saavutas I KOHA ning Kristiina Theresa Miller, kes osales 10-12-aastaste vanusegrupis ja kellele omistati III KOHT. Õp Helen Oti tšelloklassi õpilane Teele Lotte Trug osales 13-15-aastaste grupis ja tema head esitust hinnati TÄNUKIRJA vääriliseks. Kõikide mängijate kontsertmeister on Siret Heinaste.
Esmakordselt osaleti ka kammeransambli kategoorias, kus kuni 13-aastaste vanuserühmas astus üles õp Viia Ivaski poolt juhendatav trio koosseisus Kristiina Theresa Miller (flööt), Karola Lee Aasavelt (tšello) ja Maria Palling (klaver). Ansambel saavutas III koha.
Tavapärases olukorras oleks konkurss toimunud Sankt-Peterburgis, Venemaal, aga oludest lähtuvalt korraldati üritus videokonkursina. Salvestusi hindas rahvusvaheline žürii.
Palju, palju õnne!💐😍

Konkursi info http://musiccompetition.info/index_eng.html

***
Türi Muusikakooli õpilane Maria Palling esines edukalt rahvusvahelisel klaverikonkursil „Franz Liszt Center International Piano Competition 2021“ ja saavutas III koha!

Käesoleva aasta jaanuarikuus toimunud rahvusvahelisel klaverikonkursil osales kolmes vanuserühmas rohkem, kui 360 noort pianisti üle kogu maailma ja Türi Muusikakooli esindas 7-13-aastaste vanuserühmas õp Anne Toome klaveriklassi õpilane Maria Palling. Konkurss toimus videokonkursina ja salvestusi hindas rahvusvaheline žürii.
Palju, palju õnne!💐😍
 
***
Meil on põhjust jälle rõõmustada – möödunud nädalal jõudis Itaaliast kohale meie uus harf 🙂 Suur-suur tänu Heino Elleri Muusikakooli harfiõpetaja Lilian Langsepp’ale, kes aitas sobivat pilli välja valida ja harfiõpet Türil käima lükata 😇👍 Pill soetati riigipoolse huvihariduse/huvitegevuse lisavahendite arvelt.


***
Et vältida kogunemisi, palume –

  • õpilastel tulla kooli oma tundide algusajaks, MITTE VAREM (välja arvatud need, kes tulevad kaugemalt)
  • lapsevanematel ilma mõjuva põhjuseta koolimajja mitte siseneda (välja arvatud eelkooli õpilaste vanemad)
    KOOLIGA MITTESEOTUD ISIKUTEL EI OLE LUBATUD MAJJA SISENEDA
    (välja arvatud erikokkulepped)
    KÕIKIDEL TÄISKASVANUTEL ON KOHUSTUS KOOLI RUUMIDES KANDA MASKI
    Küsimuste korral pöörduda administraatori poole tööpäevadel kell 11.30-19.30 või helistada telefonidel 5885 7435 (sekretär/administraator),  5330 7961 (õpetajate tuba)

Mida teha, kui sinu COVID-19 proov osutub positiivseks? Vastuse saad SIIT – https://www.youtube.com/watch?v=OwmIf9BnX_o&feature=youtu.be 
Mida teha, kui oled COVID-19 lähikontaktne? Vastuse saad SIIT – https://www.youtube.com/watch?v=rlFm2V9QYaQ&feature=youtu.be

***
HUVIHARIDUSE OMANDAMISEL TEHTUD SÕIDUKULU HÜVITAMISE TAOTLUS (september, oktoober, november) palun saata täidetuna Türi Muusikakooli e-posti aadressile tyrilmk@estpak.ee hiljemalt 14. detsembriks. Taotlust ei ole vaja esialgu allkirjastada. Õppealajuhataja täidab ära taotlusvormi alumise osa, lisab digiallkirja ja saadab taotlejale tagasi digiallkirjastamiseks ning saatmiseks Türi Vallavalitsuse e-posti aadressile vallavalitsus@tyri.ee.Taotluse blanketi leiate kooli kodulehelt https://test.tyrimuusikakool.ee/dokumendid-ja-dokumendiregister

***
25. novembri õhtul oli tore klaverikontsert Paide Raekojas tähistamaks L. van Beethoveni 250-ndat sünniaastapäeva.
Tänusõnad Türi ja Paide muusikakoolide klaveriõpilastele, kes esinesid ja aitäh kõikidele õpetajatele, kes õpilased ürituse jaoks ette valmistasid! Suur tänu, pianist Lauri Väinmaa!💐🎹💐

 
Image may contain: 15 people, people standing, shoes and indoor
TERVISEAMETI TEADAANNE

❗️ Koolivaheaeg saab läbi, sellega seoses soovitame mistahes riigist reisilt tulles jääda kaheks nädalaks eneseisolatsiooni või teha piiril koroonatest.

Õpilased võivad reisilt tulles kooli naasta pärast
🅰️ 14-päevast eneseisolatsiooni
või
🅱️ kaht negatiivset koroonatesti, mille vahe on olnud vähemalt seitse päeva.
❗️Testitulemust oodates tuleb püsida eneseisolatsioonis❗️
Eneseisolatsiooni ajal ei tohi osaleda ka näiteks huvitegevuses.
Õppetööst eemal viibimise osas võta ühendust oma haridusasutusega.

***
Palju, palju õnne Türi Muusikakooli õp Viia Ivaski flöödiklassi õpilasele Kristiina Theresa Millerile Türi valla hõbedase aumärgi puhul!***
Õpetaja Helen Oti tšelloklassi õpilased veetsid tegusa päeva koolivaheajal pilli mängides ja osalesid Mart Laasi (Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia) tšello meistriklassis. Koolitus oli osalejatele tasuta ja kulud kattis EMTA täienduskoolituskeskus muusikakoolidele suunatud programmist “EMTA meistriklass”, mis käivitus alates 1. septembrist 2019.
***
Palju, palju õnne meie kooli õpetajale Helen Otile tiitli eest “Türi valla haridustöötaja 2020”
Info ürituse kohta leiad SIIT

***

***
Türi Muusikakooli õp Helen Oti tšelloklassi õpilased Teele Lotte Trug, Karola Lee Aasavelt ja Elise Zinovjev osalesid pühapäeval, 27. septembril Tartus Heino Elleri Muusikakoolis Indrek Leivategija tšello meistriklassis

https://www.tmk.ee/elleri-akadeemia-oppejoud

2016. aastal algas Elleri koolis mentor-programm Elleri Akadeemia, mille raames käivad Elleri koolis regulaarselt õpetamas Euroopas stažeerivad ja omal alal tuntud professionaalid. Muusikud külastavad Elleri kooli 2-4 korda õppeaastas, annavad tunde põhiliselt Elleri kooli õpilastele, kuid ka teistele.

Türi Muusikakooli flöödiõpetaja Viia Ivask kuulub parimate muusikaõpetajate hulka Eestis

Eesti Kultuurkapitali helikunsti sihtkapital ja Eesti Muusikakoolide Liit andsid pühapäeval, 27. septembril Rahvusooper Estonia Talveaias üle käesoleva aasta tunnustuspreemiad parimatele muusikaõpetajatele. EML preemiatele said kandidaate esitada kõik muusikakoolid ja parimad valiti välja regiooniti. Tartu regiooni poolt esitati tunnustuskonkursile Tartu I ja Elva Muusikakooli klarnetiõpetaja Tiit Veigel ning Türi Muusikakooli flöödiõpetaja Viia Ivask. Mõlemad õpetajad said kõrge tunnustuse osaliseks.
Palju õnne!

***
Türi vallavanema videotervitus
https://www.youtube.com/watch?v=a5vCKA5OOIE&feature=youtu.be

HEAD UUE KOOLAASTA ALGUST KÕIGILE!

***
Türi Muusikakooli õpilane osales edukalt rahvusvahelisel klaverikonkursil
Õpetaja Anne Toome klaveriklassi õpilane Maria Palling osales edukalt käesoleva aasta augustikuus toimunud V rahvusvahelisel ODIN’i nimelisel klaverikonkursil ja saavutas II koha. Maria osales III vanuserühmas, kus lisaks muusikutele Eestist pakkusid konkurentsi noored pianistid Indoneesiast, Mehhikost, Austraaliast, USA-st, Taist ja Itaaliast. Üritus viidi sellel korral olude sunnil läbi videokonkursina ja korraldajaks rahvusvaheline mittetulundusühing European Academic Artists Association (EAAA) http://www.eaaae.org/organisation.html.
Palju õnne!
***
Türi Muusikakooli õpilased osalesid väga edukalt rahvusvahelisel konkursil Saksamaal
Käesoleva aasta augustikuus toimus Saksamaal, Karlsruhes rahvusvahelise konkursi „The Tenth International Competition MUSICAL FIREWORKS IN BADEN – WÜRTTEMBERG 2020“ lõppvoor, kuhu pääsesid osalema ka 5 Türi Muusikakooli õpilast ja kõik mängijad said auhinnakohad.
Õpetaja Viia Ivaski flöödiklassi õpilane Helena-Elis Pärenson saavutas I koha ja Kristiina Theresa Miller II koha. Õpetaja Helen Oti tšelloklassi õpilased Teele Lotte Trug ja Karola Lee Aasavelt ning õpetaja Maris Viisma viiuliklassi õpilane Annaliisa Aren said III koha. Keerulise olukorra tõttu toimus konkurss videovooruna. Kõikide pillimängijate kontsertmeister on Siret Heinaste.
Konkursi korraldasid koostöös mittetulundusühingud “Musical Culture of Karlsruhe” ja „Kulturamta“ Saksamaalt, Rostovi regiooni Muusikaühing Venemaalt ja Long Island Conservatory of Music USA-st, New Yorkist.
Palju õnne tublide saavutuste puhul!
***
PALJU ÕNNE, TÜRI MUUSKAKOOLI XXX LEND! TUULT TIIBADESSE!Türi Muusikakooli õpilane Maria Palling saavutas II koha rahvusvahelisel klaverikonkursil Lätis

4. aprillil toimus Daugavpilsis 1. rahvusvaheline Oscar Stroki nimeline klaverikonkurss, mille korraldasid koostöös Daugavpilsi 13. Keskkool, Daugavpilsi linnavalitsuse haridusosakond, Daugavpilsi Ülikooli Muusika- ja Kunstiosakond ning ühendus „Mentors“. Keerulise olukorra tõttu muudeti konkurss viimasel hetkel videokonkursiks ja tänu kiirele reageerimisele ning heale koostööle kõigi osapoolte vahel jõuti veel enne koolide sulgemist konkursi kava ära salvestada.
Osalejaid oli kokku 144 ja esindatud kaheksa riiki – Läti, Leedu, Valgevene, Ukraina, Venemaa, Poola, Soome ja Eesti. Õp Anne Toome klaveriklassi õpilane Maria Palling osales II vanuserühmas, kus oli 31 mängijat. Oma ala professionaalidest koosneva rahvusvahelise žürii hinnangu tulemusena anti Mariale väga hea esinemise eest II koht.
Palju, palju õnne! 🌹🌹🌹

***
5. märtsil toimus Viljandi Muusikakoolis Eesti Muusikakoolide Liidu üleriigilise konkursi “Parim noor instrumentalist 2020” kandleõpilaste piirkondlik voor.
Türi Muusikakool avas kandle huviala 2019. aasta sügisel ja osales konkursil esimest korda.
Tubli esinemise eest sai DIPLOMI õp Gerda Merila kandleklassi õpilane KAROLIN VALK, kes osales kõige nooremas vanuserühmas.
Palju, palju õnne! 💐
Image may contain: 2 people

***
Türi Muusikakooli akordioniõpilased olid väga edukad Eesti Muusikakoolide Liidu üleriigilise konkursi „Parim noor instrumentalist 2020“ regionaalses eelvoorus, mis toimus Tartu I Muusikakoolis
Kuni 8-aastaste vanuserühmas saavutas I koha Joonas Kreitsman õp Silvi Nielsoni akordioniklassist ja IV vanuserühmas anti III koht Ove-Rasmus Radalale õp Kaidi Piigerti akordioniklassist. Palju õnne!
***
Türi Muusikakooli õpilased osalesid edukalt rahvusvahelisel puhkpillikonkursil Lätis

27.-28. veebruaril toimus IV rahvusvaheline puhkpillikonkurss “Naujene WIND 2020”, mis viidi läbi Daugavpilsi Ülikoolis. Konkursi korraldaja oli Naujene Muusika- ja Kunstikool koostöös Daugavpilsi linna kultuuriosakonna- ja Naujene vallavalitsusega.
Osalejaid oli kokku 225 ja esindatud kuus riiki – Valgevene, Venemaa, Eesti, Poola, Leedu ja Läti. 
Esinejaid hindas oma ala professionaalidest koosnev rahvusvaheline žürii, kuhu kuulusid teiste hulgas esindajad Jāzeps Vītolsi nimelisest Läti Muusikaakadeemiast, Daugavpilsi Ülikooli muusika- ja kunstiteaduskonnast, Läti Rahvuslikust Kultuurikeskusest, Valgevene Riiklikust Muusikaakadeemiast ja Karol Lipiński nimelisest Wrocławi Muusikaakadeemiast Poolast.
Konkurss toimus kolmes kategoorias klasside kaupa. Teises kategoorias saavutas II koha õp Viia Ivaski flöödiklassi õpilane Kristiina Theresa Miller, kolmandas kategoorias said III koha flöödimängijad Heidy Jallai ja Kirke-Maarja Kallavus ning Kryslin Rassile ja õp Peep Heinaste trompetiklassi õpilasele Franz Piirmetsale anti diplom hea esinemise eest. Kontsertmeister oli Siret Heinaste.
Konkursil osalemist toetas Eesti Kultuurkapitali Järvamaa ekspertgrupp.

***
Türi Muusikakooli õpilased osalesid edukalt rahvusvahelisel klaveriansamblite festivalil Valgas

14.-15. veebruaril 2020 toimus Valga Muusikakoolis XIX Rahvusvaheline Klaveriansamblite Festival, kus osales kokku 34 ansamblit kaheksast Eesti ja seitsmest Läti muusikakoolist. Lõppkontserdile valiti esinema 10 parimat ja nende hulgas ka Türi Muusikakooli klaveriansambel koosseisus Mirjam Hiis (õp Katrin Aesma klaveriklass) ja Helerin Seera (õp Miina Jõgisalu klaveriklass). Meie kooli ansamblile anti tänukiri U. Antoni pala „Vandersellid“ elava ja rõõmsa esituse eest! Palju õnne!

 


***
15.-16. veebruaril toimus Heino Elleri Muusikakoolis XX Eesti Noorte Tšellistide Festival, kus osales rekordarv mängijaid – 153 (!!!) 24-st erinevast muusikakoolist üle Eesti.
Türi Muusikakoolist osalesid festivalil kõik 13 õp Helen Oti tšelloklassi õpilast ja nende kontsertmeistrid olid Siret Heinaste ning Janika Oja.
Ürituse teisel päeval viidi läbi koolitus-seminar tšelloõpetajatele.
Teemad –
Lembi Mets “Pilliõppe ja solfedžo lõimimine”
Inga Lunge “Hingamisteraapia: toimetulek lavanärviga”
Lisaks sellele toimus Mart Laasi meistriklass.

No photo description available.***
TÜRI MUUSIKAKOOLILE ANTI AASTA HUVIKOOLI TIITEL!

Palju õnne kogu kooliperele!

Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Eesti Noorsootöö Keskusega tunnustab igal aastal üleriigiliselt noorsootöö valdkonna parimaid tegijaid, inimesi, ettevõtteid ja organisatsioone, kes on panustanud noorsootöösse, valdkonda edendanud, algatanud uusi tegemisi ja mõjutanud valdkonna arengut kohalikul, maakondlikul või üleriigilisel tasandil.

Täna, 29. jaanuaril Tallinnas toimunud noortevaldkonna tunnustussündmusel anti „Aasta huvikooli“ tiitel üle just Türi Muusikakoolile. Vaata seda pidulikku hetke SIIT

Pildil nominentide esindajad huvikooli kategoorias (vasakult) – Pärnu Muusikakoolist, Võru Muusikakoolist ja Türi Muusikakoolist

Image may contain: 4 people, people standing

Foto: Erlend Štaub
***
Türi Muusikakooli õpilased osalevad XXII üleriigilisel klaveriansamblite festivalil ALLEGRO G.Otsa nimelises Tallinna Muusikakoolis laupäeval,
1. veebruaril 2020.
Meie koolist esineb kokku 8 õpilast õp Anne Toome, õp Katrin Aesma ja õp Miina Jõgisalu klaveriklassist.
***

***

Türi Muusikakooli õpilased olid edukad konkursil LUSTLIK KLAVER 2019

Laupäeval, 16. novembril 2019 Lasnamäe Muusikakoolis toimunud V klaveriõpilaste konkursil LUSTLIK KLAVER osales kokku 67 mängijat üle Eesti. Ürituse jaoks kirjutasid lastele uhiuusi klaveripalu noored heliloojad, millede hulgast tuli igas vanuserühmas valida enda jaoks sobivaim. Teise konkursipala valik oli vaba.
Järvamaad esindanud Türi Muusikakooli õpilased olid taas väga edukad.
9-10-aastaste vanuserühmas saavutasid I koha Maria Palling ja Helin Marii Seera õp Anne Toome klaveriklassist, II koha sai Elisa Miadzieles õp Miina Jõgisalu klaveriklassist ja III koha Hanna Kreitsman õp Katrin Aesma klaveriklassist. Helin Marii Seerale anti ka eripreemia noore helilooja Martin Kirsiste teose „Tihane“ väga hea esituse eest.
11-12-aastaste vanuserühmas sai I koha Mark-Noel Poll õp Miina Jõgisalu klaveriklassist, 13-14-aastaste vanuserühmas Mirjam Hiis II koha ja eripreemia noore helilooja Astra Susi poolt kirjutatud kohustuslike teoste „Sõidan ära“ ja „Udu üksikul tänaval“ väga hea esituse eest. Mirjami õpetaja on Katrin Aesma.  

Palju õnne!

***
Türi Muusikakooli flöödiõpilased osalesid edukalt rahvusvahelisel konkursil „Stars at Tenerife 2019“

26.10.-31.10. toimus Hispaania Vabariigis, Tenerifel rahvusvaheline konkurss „Stars at Tenerife 2019“, kus esmakordselt osalesid ka pillimängijad Eestist. Konkurss toimus kuues vanuserühmas alates kuni 6-aastastest 22-aastaste ja vanemateni välja. Osalejad olid 15-riigist: Eestist, Hispaaniast, Portugalist, Prantsusmaalt, Türgist, Saksamaalt, Hollandist, Rootsist, Kasahstanist, Gruusiast, Venemaalt, Mehhikost, USA-st, Hiinast ja Lõuna-Koreast.
Türi Muusikakoolist osalesid 10.-12. aastaste vanuserühmas õp Viia Ivaski flöödiklassi õpilased Kristiina Theresa Miller, kes saavutas I koha ja Helena-Elis Pärenson, kelle tulemust hinnati III koha vääriliseks.
Kontsertmeister oli Siret Heinaste.
Konkursi korraldajad olid rahvusvaheliste muusikaalaste organisatsioonide ühendused ja koolid Euroopast, USA-st ja Venemaalt – Association MORGONDAGENS KULTUR, Sweden; Asociacion Socio Cultural Amigos de la Musica Tenerife, Spain; RIKSFÖRBUNDET UNGA MUSIKANTER, Sweden; Long Island Conservatory of Music, U.S.A.; KULTURENS, Sweden; International Association Musica Classica, Russia; MP Music Competitions, U.S.A.. Konkursi kohapealsed toetajad on Hotel Gema Aguamarina Golf, Arona omavalitsus ja Los Christianose muusikakool.

Konkursil osalemist toetas Eesti Kultuurkapitali Järvamaa ekspertgrupp.

Mõlemad tublid mängijad said kutse osaleda IV Rahvusvahelisel Mozarti konkursil Gruusias, Tbilisis 20.01.-27.01. 2020 ja otse teises voorus ilma videovooru läbimata Saksamaal toimuval konkursil THE TENTH INTERNATIONAL COMPETITION “MUSICAL FIREWORKS IN BADEN – WUERTTEMBERG 2020“ 16.04.-19.04. 2020.

Palju, palju õnne ja edu edaspidiseks!

***
Türi Muusikakooli akordionistid olid edukad rahvusvahelisel konkursil Pärnus

Reedel, 25. oktoobril toimus Pärnus 37. Pärnu Akordionimuusika Festivali raames rahvusvaheline konkurss solistidele, ansamblitele ja orkestritele.Võistlustules olid osalejad mitmetest Eesti, Läti, Leedu ja Venemaa muusikaõppeasutustest.
Järvamaad esindas Türi Muusikakooli akordioniansambel koosseisus Ove-Rasmus Radala ja Anders Mait Alberg, basskitarril Peep Heinaste. Poiste juhendajad on Silvi Nielson ja Kaidi Piigert.

Ansamblite kategoorias oli ühtekokku 12 osalejat ja Türi Muusikakooli akordioniansamblil õnnestus välja teenida III koht.

Ansambleid hindasid tunnustatud akordionipedagoogid Seppo Lankinen, Viktor Tarassov, Natālija Meļņikoviča ja Marytė Markevičienė.

PALJU ÕNNE! 

(Info edastas Katre Nukka)
***
Türi Muusikakooli õpilased osalesid edukalt David Otto Wirkhausi nimelisel puhkpillikonkursil Kõrvekülas

17.-19. oktoobril toimunud võistumängimist korraldasid koostöös Tartu Valla Muusikakool ja Tartu Vallavalitsus ning see oli mõeldud Tartu ja Lõuna-Eesti regioonide muusikakoolide õpilastele.
Türi Muusikakoolist osales madalate vaskpillide kategoorias trombooni eriala 13.-14. aastaste vanuserühmas õp Teet Tihvani õpilane Oliver Veimer, kes saavutas II koha ja trompeti eriala 11.-12. aastaste vanuserühmas õp Peep Heinaste õpilane Franz Piirmets, kes saavutas 
I koha.
Õp Katre Nukka plokkflöödiõpilane Melissa Marrandi osales kuni 10. aastaste vanuserühmas ja sai tubli esinemise eest DIPLOMI. Õp Viia Ivaski flöödiõpilane Kristiina Theresa Miller sai II koha 11.-12. aastaste vanuserühmas ja Kirke-Maarja Kallavus III koha 13.-14. aastaste vanuserühmas. 11.-12. aastaste vanuserühmas osales ka Helena-Elis Pärenson, kes oli samuti tubli ja mängis hästi.

Kõikide pillimängijate kontsertmeister oli Siret Heinaste.
Palju, palju õnne!

***
Türi Muusikakooli õpilane osaleb USA rahvusvahelisel konkursil

Türi Muusikakooli õp Helen Oti tšelloklassi õpilane  Karola Lee Aasavelt osaleb USA rahvusvahelisel konkursil „The 3rd SONE International Young Soloists Competition 2019“ 11-13-aastaste vanuserühmas. Kontsertmeister on Siret Heinaste.
Karola on ka juba varasemalt edukalt esinenud erinevatel konkurssidel – II koht II Liivimaa muusikakoolide keelpillikonkursil 2017, II koht EML üleriigilise konkursi „Parim noor instrumentalist 2018“ regionaalses voorus ja finaalvoorus ning  diplom parima eesti helilooja teose esituse eest, II koht III Liivimaa muusikakoolide keelpillikonkursil 2019, I koht C-Jam Cellofesti ansamblikonkursil ansamblis CELLOGIRLS 2018 ja 2019, III koht XXIV rahvusvahelisel keelpillikonkursil DALEKI AKORDI 2019 Horvaatias.
Konkurss toimub neljas vanuserühmas 5-aastastest kuni 23-aastasteni välja. Zürii esimees on Bostoni Muusikaülikooli professor ja keelpilliosakonna juhataja  Michelle LaCourse.
Võitjad selgitatakse välja videovooru põhjal ja parimad pääsevad mängima 12. detsembril New Yorki kuulsa Carnegie Halli Weill Recital Halli. Meie kooli õpilase video salvestab Valdo Preema.
Konkurss on oma nime saanud korraldaja ansambel SONE järgi, mis on asutatud aastal 2017 ja kus mängivad professionaalsed muusikud Koreast, Hiinast, Taiwanist, Venemaalt, Venezuelast ja Ameerika Ühendriikidest https://www.ensemblesone.com/new. Ansambel kuulub Bostoni Filharmoonia alla ja on kontserttegevuse kõrval eesmärgiks seadnud noorte muusikute motiveerimise ja inspireerimise läbi konkursi korraldamise.  

***
MUUSIKAKOOLI TASU MAKSMISEST VABASTAMINE

PALUME AVALDUSED ESITADA HILJEMALT  6. septembriks

Avalduse blankett on kättesaadav kooli kodulehel http://test.tyrimuusikakool.ee/dokumendid-ja-dokumendiregister ja paberkandjal koolimajas

Alus:
Türi Vallavolikogu määrus 28.06.2018 nr 31 „Türi Muusikakooli õppekulu osaliseks katmiseks õppetasu suuruse kinnitamine ning tasu maksmisest vabastamise alused ja kord“

§ 2.  Õppetasu suurus ja tasu arvestamine

 (1) Lapsevanema makstava õppetasu suurus on:
 1) eelkoolis ja vaba õppekavaga osakonnas 21 eurot kuus;
 2) põhikooli pilliõpetus- ja üldosakonnas 25 eurot kuus.

 (2) Kui perest käib muusikakoolis üks laps, maksab lapsevanem 100% osalustasu määrast.

 (3) Kui perest käib muusikakoolis samaaegselt kaks last, maksab lapsevanem ühe lapse eest 100% ja teise lapse eest 75% õppetasust.

 (4) Kui perest käib muusikakoolis samaaegselt kolm või enam last, tasub lapsevanem ühe lapse eest 100% ning teise lapse eest 75% õppetasust. Kolmanda ja järgnevate laste eest lapsevanem õppetasu ei maksa.

 (5) Käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 3 märgitud õppetasu soodustuse saamiseks peab lapsevanem esitama avalduse.

Koolivaheajal koolimaja avatud juunis ja augustis tööpäevadel 10.00-14.00. Juulis suletud (töötajad kollektiivpuhkusel)

***
Türi Muusikakooli akordioniõpilased olid edukad Eesti Akordioniliidu konkursil “Eesti Akordionitähed 2019”

Osalemiseks tuli esitada kaks erineva karakteriga vabalt valitud pala, need videosse võtta ja korraldajatele saata.
Konkursi kategooriad olid jaotatud muusikakooli klasside järgi ehk I, II, III, IV, V, VI, VII ja VIII klass (sh Otsa-kooli ja Elleri-nimelise muusikakooli eelõpe). Hinnati osalejate tehnilist taset, muusikalist väljendusrikkust ning artistlikkust. Ühtekokku osales konkursil 40 akordioniõpilast.

I klassi arvestuses sai diplomi Silvi Nielsoni õpilane Joonas Kreitsman ning VII klassi arvestuses saavutas II koha Kaidi Piigerti õpilane Ove-Rasmus Radala ning III koha Silvi Nielsoni õpilane Anders Mait Alberg.

Palju, palju õnne!
Rohkem infot
http://keskeesti.tre.ee/eesti-akordionitahed-on-selgunud/?fbclid=IwAR0nRMuttmaTORQSPaM3GJbTIQqDm0MJUplVN6jlSoxhzrX8ysxM9cA7s9A

***
Türi Muusikakooli õpilane osales üliedukalt rahvusvahelisel klaverikonkursil Itaalias


4.05.-5.05. toimus Itaalia Vabariigis, Orbetellos I rahvusvaheline klaverikonkurss „Orbetello Junior Piano Competition 2019“, mille peakorraldajaks on tuntud Itaalia pianist Giuliano Adorno http://giulianoadorno.com/. Õpetaja Anne Toome klaveriklassi õpilane Maria Palling saavutas pingelises konkurentsis kuni 10-aastaste vanuserühmas II koha. Hindamine toimus 100-punkti süsteemis ja Maria esinemist hinnati 94-punkti vääriliseks. Riikidest pakkusid konkurentsi selles vanusegrupis Iirimaa, Rootsi, Türgi, Iraan, Hispaania, Holland, Ukraina, Itaalia ja Austraalia. Mängijate esitusi hindas žürii, kuhu kuulusid Rintaro Akamatsu Jaapanist, Andrea Gonzales Hispaaniast, Davor Matačić Horvaatiast, Alberto Ferro ja Luciano Ruotolo Itaaliast.
Palju, palju õnne!

***

***
Türi Muusikakooli õp Ants Oidekivi õpilane Samuel Beekmann oli väga edukas XXIV rahvusvahelisel klarnetikonkursil DALEKI AKORDI 2019 Horvaatias, Splitis saavutades III vanuserühmas III koha ja õp Helen Oti õpilane Karola Lee Aasavelt XXIV rahvusvahelisel tšellokonkursil DALEKI AKORDI 2019 Horvaatias, Kaštelas saavutades II vanuserühmas III koha!

Mõlema õpilase kontsertmeister on Siret Heinaste.
Palju, palju õnne! 

***
Türi Muusikakooli õp Viia Ivaski flöödiklassi õpilane Kristiina Theresa Miller saavutas Horvaatias, Splitis toimuval XXIV rahvusvahelisel puhkpillikonkursil DALEKI AKORDI 2019 I vanuserühmas super tulemuse – I koha!!!
Kontsertmeister on Siret Heinaste.
Palju-palju õnne!

***
Tule ja hääleta Türi Muusikakooli akordionistid publiku lemmikuks!

Eesti Akordioniliidu eestvedamisel on käimas teine üleriigiline internetikonkurss „Eesti Akordionitähed 2019″, kus osaleb 40 akordioniõpilast. Osalemiseks tuli esitada kaks erineva karakteriga vabalt valitud pala, need videosse võtta ja saata korraldajatele.
Kõikide osalejate videod on üles laetud Eesti Akordioniliidu Facebooki lehele ning nende seast valib parimad välja žürii koosseisus Mikko Luoma, Tiina Välja, Allan Jakobi ja Henri Zibo. Lisaks saab Facebookis kõige enam meeldimisi kogunud video publiku lemmiku eripreemia. Järvamaad esindavad konkursil Türi Muusikakooli akordioniõpilased Joonas Kreitsman, Ove-Rasmus Radala ja Anders Mait Alberg, kelle õpetajad on Silvi Nielson ja Kaidi Piigert. Internetikonkursi „Eesti Akordionitähed 2019″ võitjad kuulutatakse välja 6. mail rahvusvahelisel akordionipäeval.
Kuula esitusi SIIT:

*Joonas Kreitsman 
– R. Pajusaar „Seisata ja kuulata” 
– Soome rahvaviis „Lumemees” 
*Ove-Rasmus Radala 
– J. Hurt „Capriccio” 
– A. Vossen „Lendlevad lehed” 
*Anders Mait Alberg 
– A. Oit „Jamaika hällilaul” 
– W. Gillock „Tapestry Weavers”

INFO kodulehelt http://keskeesti.tre.ee

***
Türi Muusikakooli õp Maris Viisma viiuliklassi õpilane Annaliisa Aren oli väga edukas XXIV rahvusvahelisel viiuliõpilaste konkursil DALEKI AKORDI 2019 Horvaatias, Kaštelas ja saavutas I vanuserühmas II koha!
Kontsertmeister on Siret Heinaste.
Palju, palju õnne!!!

***
Türi Muusikakooli õpilased osalevad XXIV rahvusvahelisel puhk- ja keelpillikonkursil DALEKI AKORDI 2019 Horvaatias

13.04.-17.04. osalevad Türi Muusikakooli õpilased XXIV rahvusvahelisel keel- ja puhkpillikonkursil DALEKI AKORDI 2019 Horvaatia Vabariigis, Splitis ja Kaštelas. Konkursi korraldajaks on Josip Hatze nim. Spliti Muusikakool, milline on suurim muusikalist põhiharidust andev muusikakool Horvaatias.
Võistlema lähevad õp Viia Ivaski flöödiklassi õpilane Kristiina Theresa Miller, õp Ants Oidekivi klarnetiklassi õpilane Samuel Beekmann, õp Helen Oti tšelloklassi õpilane Karola Lee Aasavelt ja õp Maris Viisma viiuliklassi õpilane Annaliisa Aren. Kontsertmeister on Siret Heinaste.

Konkursile on registreerunud kokku 300 osalejat – sh 109 viiulimängijat, 44 tšellisti, 104 puupillimängijat (flöödid, klarnetid, fagott ja saksofonid) ja 43 vaskpillimängijat. Riikidest on esindatud 14 – Horvaatia, Bosnia ja Hertsegoviina, Sloveenia, Montenegro, Serbia, Ungari, Soome, Norra, Poola, Austria, Bulgaaria, Saksamaa, Läti ja Eesti.
Eestit esindavad peale Türi Muusikakooli ka Koeru Muusikakooli õp Ksenia Vaheri viiuliõpilased. Kontsertmeister on Maria Šnurova.
Viiuliõpilaste esitusi hindavad Eszter Haffner Ungarist, Stanko Madić Serbiast ja Lazar Miletić Serbiast; tšelloõpilasi Atanas Krastev Bulgaariast, Dragan Đorđević Serbiast ja Karmen Pečar Sloveeniast; puupille  Goran Jurković ja Goran Juras Horvaatiast, Jan Ostry Tšehhist ning Jože Kotar Sloveeniast.
Rohkem infot konkursi kohta www.dalekiakordi.com

Konkursil osalemist toetab Eesti Kultuurkapitali Järvamaa ekspertgrupp.

***
Türi Muusikakooli klaveriõpilased olid väga edukad Eesti Muusikakoolide Liidu üleriigilise konkursi „Parim noor instrumentalist 2019“ finaalvoorus

B-kategooria I vanuserühmas pälvis diplomi kava hea esituse eest Hanna Kreitsman, kelle õpetaja on Katrin Aesma ja II vanuserühmas sai III koha Anne Toome õpilane Helin Marii Seera.
Lisaks nendele esindas Järvamaad veel Türi Muusikakooli klaveriõpilane Eliisa Miadzieles, kelle õpetaja on Miina Jõgisalu.
Mängijaid hindas žürii koosseisus Niklas Pokki, Toomas Vana, Lauri Väinmaa, Pille Taniloo, Riine Pajusaar, Peep Lassmann,  Mati Mikalai ja Lembit Orgse.

Palju, palju õnne!

***


***


***

Türi Muusikakooli õp Teet Tihvani trombooniklassi õpilane Oliver Veimer osales väga edukalt Eesti Muusikakoolide Liidu üleriigilise konkursi “Parim noor instrumentalist 2019” madalate vaskpillide konkursi lõppvoorus Keila Muusikakoolis 24.märtsil ja saavutas tubli esinemise eest II vanuserühmas II koha (tromboonimängijatele esimest kohta välja ei antud). 
Kontsertmeister on Siret Heinaste.

Žürii koosseisu kuulusid Kait Tiitso, Priit Paabo ja Toomas Vana.

***

Türi Muusikakooli õp Peep Heinaste trompetiõpilased olid väga edukad Eesti Muusikakoolide Liidu üleriigilise konkursi “Parim noor instrumentalist 2019” lõppvoorus, mis toimus Keila Muusikakoolis 23. märtsil.

II vanuserühmas osales Franz Piirmets, kes sai väga hea esinemise eest III koha ja Romet Nurmsalule anti samas vanusegrupis välja diplom heatasemelise esituse eest.Mõlema õpilase kontsertmeister on Siret Heinaste.
Mängijaid hindas žürii koosseisus – Mihkel Kallip ja Mart Aus Eestist ning Kaspars Stankevics Lätist. EMTA üliõpilaste poolt andis eripreemiaid välja Villem Endel Tiits.

Palju, palju õnne!

***

Türi Muusikakooli flöödiõpilased olid edukad Eesti Muusikakoolide Liidu üleriigilise konkursi “Parim noor instrumentalist 2019” flöödikonkursi lõppvoorus

Laupäeval, 16. märtsil toimus Türi Muusikakoolis EML üleriigilise flöödikonkursi lõppvoor, kus oli mängijaid ligi 50 üle Eesti. Türi Muusikakoolist osales I vanuserühmas Kristiina Theresa Miller, kes saavutas II koha, II vanuserühmas sai hea esinemise eest diplomi Karen Zinovjev ja III vanuserühmas Kryslin Rass ning Heidy Jallai. Kõikide meie õpilaste õpetaja on Viia Ivask ja kontsertmeister Siret Heinaste.

Mängijate esitusi hindas žürii koosseisus: Peeter Malkov (Eesti), Linda Vood (Eesti), Raivo Peäske (Eesti) ja Miks Vilsons (Läti). Lisaks andis oma eripreemiad välja EMTA üliõpilastest koosnev žürii – Kristjan Lume ja Türi Muusikakooli vilistlased Kerstin Laanemets ning Enelin Väisinen.

Palju, palju õnne!

***
Türi Muusikakooli klaveriõpilased olid väga edukad Eesti Muusikakoolide Liidu üleriigilise konkursi “Parim noor instrumentalist 2019” piirkondlikus eelvoorus

11. märtsil toimus Paide Muusikakoolis EML üleriigilise konkursi piirkondlik eelvoor, kus Türi Muusikakooli esindasid väga edukalt I vanuserühmas Hanna Kreitsman õp Katrin Aesma klaveriklassist, II vanuserühmas Eliisa Miadzieles ja Helerin Seera õp Miina Jõgisalu klaveriklassist ning Helin Marii Seera õp Anne Toome klaveriklassist. 
Kõikidele meie kooli õpilastele anti välja väga tubli esinemise eest II koht

Palju, palju õnne ja edu konkursi lõppvoorus, mis toimub H. Elleri nim Tartu Muusikakoolis 30.-31. märtsil.

***
Türi Muusikakooli tromboonimängija oli Eesti Muusikakoolide Liidu üleriigilise konkursi “Parim noor instrumentalist 2019” piirkondlikus eelvoorus väga edukas

10. märtsil toimus Tabasalu Muusikakoolis EML üleriigilise vaskpillikonkursi eelvoor. Türi Muusikakoolist osales II vanuserühmas õp Teet Tihvani trombooniklassi õpilane Oliver Veimer, kes saavutas II koha!
Kontsertmeister on Siret Heinaste.

Palju, palju õnne ja edu lõppvoorus, mis toimub 24. märtsil Keila Muusikakoolis.

***
Türi Muusikakooli trompetimängijad olid Eesti Muusikakoolide Liidu üleriigilise konkursi “Parim noor instrumentalist 2019” piirkondlikus eelvoorus väga edukad

6. märtsil toimus Rakvere Muusikakoolis EML üleriigilise trompetikonkursi eelvoor, kus Türi Muusikakoolist osalesid II vanuserühmas õp Peep Heinaste trompetiklassi õpilased Romet Nurmsalu ja Franz Piirmets. Franz sai väga hea esituse eest II koha ja Romet III koha! Mõlemad õpilased jätkavad võistlemist konkursi finaalvoorus, mis toimub 23. märtsil Keila Muusikakoolis.
Kontsertmeister on Siret Heinaste.

Palju õnne tubli tulemuse puhul ja edu lõppvoorus!

***
Türi Muusikakooli flöödiõpilased olid rahvusvahelisel puhkpillikonkursil edukad

28.02.-1.03. toimus Lätis Daugavpilsis III rahvusvaheline puhkpillikonkurss „Naujene WIND 2019“, kus osales kokku 235 mängijat Lätist, Leedust, Venemaalt, Poolast, Valgevenest ja Eestist.
Eestit ja Järvamaad esindasid Türi Muusikakooli flöödiõpilased Kristiina Theresa Miller ja Helena-Elis Pärenson, kes osalesid II vanuserühmas (osalejaid 70) ning Kryslin Rass, kes osales III vanuserühmas (osalejaid 42). Kõigile kolmele Türi tüdrukule anti välja II koht. Neiud võtsid mõõtu kõikide puupuhkpillide õpilastega ehk lisaks flöödiõpilastele olid võistlustules ka saksofoni-, klarneti- ja oboemängijad.
Tüdrukute õpetaja on Viia Ivask ja kontsertmeister Siret Heinaste.
Konkursi korraldajaks on Naujene Muusika- ja Kunstikool koostöös Daugavpilsi Ülikooliga.

Palju, palju õnne! 

***
Liivimaa muusikakoolide keelpillikonkursi teine päev oli Türi Muusikakoolile taas edukas 

II vanuserühmas osalenud õp Helen Oti tšelloõpilane Karola Lee Aasavelt saavutas rohkearvulises konkurentsis märkimisväärse II koha!  
Õp Maris Viisma viiuliklassi õpilane Elis Eidemiller ja III vanuserühmas osalenud õp Helen Oti tšelloõpilane Teele Lotte Trug tegid samuti väga head esitused ja olid hästi tublid! 
Kõikide õpilaste kontsertmeister on Siret Heinaste.

Suur tänu kooli esindamast ja palju, palju õnne kõigile, kes selle suurepärase töö ära tegid!
Konkursi tulemuste koond –https://www.tmk.ee/uldinfo/uudised/iii-liivimaa-muusikakoolide-keelpillimangijate-konkursi-tulemused

***
Türi Muusikakooli õp Maris Viisma viiuliõpilased esinesid tublilt Liivimaa muusikakoolide keelpillikonkursil H. Elleri nimelises Tartu Muusikakoolis

Oma esimesel konkursil saavutas Annaliisa Aren II koha ja Roosi Põllu oli ka hästi tubli ning mängis väga hästi!
Mõlema õpilase kontsertmeister on Siret Heinaste.
Palju, palju õnne! 

***
Türi Muusikakooli keelpilliõpilased osalevad III Liivimaa muusikakoolide keelpillimängijate konkursil, kus sellel korral on osalejaid veidi rohkem, kui 100

Viiuliõpilastest osalevad I vanuserühmas Annaliisa Aren ja Roosi Põllu ning II vanuserühmas Elis Eidemiller õp Maris Viisma viiuliklassist, tšelloõpilastest II vanuserühmas Karola Lee Aasavelt ja III vanuserühmas Teele Lotte Trug õp Helen Oti tšelloklassist. Kontsertmeister on Siret Heinaste. Palju edu!

Image may contain: text

***
Türi Muusikakooli õpetaja Ants Oidekivi puhkpilliklassi õpilased osalesid edukalt Eesti Muusikakoolide Liidu üleriigilise konkursi “Parim noor instrumentalist 2019” klarneti- ja saksofonimängijate piirkondlikus eelvoorus Ülenurme Muusikakoolis

Samuel Beekmannile anti klarnetikonkursi teises vanuserühmas välja III koht ja Annika Pent sai saksofonikonkursi kolmandas vanuserühmas tubli esinemise eest diplomi. Samueli kontsertmeister oli Siret Heinaste ja Annika kontsertmeistriks Miina Jõgisalu.

Palju, palju õnne kõigile asjaosalistele ja edu edaspidiseks!

***

Türi Muusikakooli õpetaja Viia Ivaski flöödiklassi õpilased esinesid väga edukalt Eesti Muusikakoolide Liidu üleriigilise konkursi “Parim noor instrumentalist 2019” piirkondlikus eelvoorus Haapsalu Muusikakoolis

Esimeses vanuserühmas saavutas Kristiina Theresa Miller II koha ja Helena-Elis Pärenson sai diplomi hea esinemise eest, teises vanuserühmas saavutas Karen Zinovjev II koha ning kolmandas vanuserühmas sai Heidy Jallai II koha ja Kryslin Rass III koha. Kontsertmeister oli Siret Heinaste.

Kõik auhinnakoha saavutanud õpilased jätkavad võistlemist konkursi finaalvoorus, mis toimub Türi Muusikakoolis laupäeval, 16. märtsil.

Palju õnne kõigile ja edu lõppvoorus!

***

Türi Muusikakooli klaveriõpilane osales edukalt rahvusvahelisel klaverikonkursil Serbias

1.-4. veebruarini toimus Serbias, Belgradis Davorin Jenko nimelise muusikakooli eestvedamisel XVI rahvusvaheline klaverikonkurss DAVORIN JENKO BELGRAD 2019. Konkurss toimus 7-vanuserühmas ja osalejaid oli kokku ligi 140 12-riigist: Serbiast, Rumeeniast, Bosnia ja Hertsegoviinast, Makedooniast, Horvaatiast, Montenegrost, Bulgaariast, Ukrainast, Venemaalt, Aserbaidžaanist, Hiinast ja Eestist. Meie riiki esindas Türi Muusikakooli õp Anne Toome klaveriklassi õpilane Maria Palling, kes osales noorte B kategoorias, kus tuli esitada kuni 6-minutiline kava. Võistlus oli pingeline ja tase väga kõrge. Konkurentideks olid pianistid Serbiast, Montenegrost, Horvaatiast, Bosnia ja Hertsegoviinast, Makedooniast ja Bulgaariast – kokku 30 mängijat.
Maria esines väga hästi ja saavutas III koha, mille tõestuseks on ka žürii poolt antud 88,25 punkti 100-st võimalikust.
Konkursil osalemist toetas Eesti Kultuurkapitali Järvamaa ekspertgrupp.

Palju õnne Maria Pallingule ja tema õpetajale Anne Toomele!

***
Türi Muusikakooli õpilased osalevad klaveriansamblite festivalil ALLEGRO

2. veebruaril toimub XXI klaveriansamblite festival ALLEGRO G. Otsa nim Tallinna Muusikakoolis, kus Türi Muusikakoolist osaleb kolm 4-käe ansamblit: Kadri Kaasik/Saale Liisbet Tõrv, Eliisa Miadzieles/Helerin Seera õp Miina Jõgisalu klaveriklassist ja Sanna Luisa Tõrv/Mirjam Hiis õp Katrin Aesma klaveriklassist.

***
Türi Muusikakooli klaveriõpilane osales USA rahvusvahelisel klaverikonkursil

Image may contain: 2 people, people smiling, people standing
Image may contain: text
No automatic alt text available.

Türi Muusikakooli õp Anne Toome klaveriklassi õpilane Maria Palling osales USA rahvusvahelisel klaverikonkursil „United States Classical International Piano Competition 2018“. Konkurss toimus neljas vanuserühmas – kuni 9-aastased, 10-14-aastased, 15-18-aastased ja 19-aastased ning vanemad.
Maria osales kuni 9-aastaste vanuserühmas, kus tuli ette valmistada kuni 5-minutiline kava.
Konkursi esimene voor oli videovoor ja salvestused tuli saata konkursi korraldajatele septembrikuu teiseks pooleks. Maria esitused salvestas Türi Muusikakooli õpetaja Valdo Preema. Tänaseks on žürii oma otsused teinud ja parimad välja valinud. I-III koha pälvinud esinesid finalistide lõppkontserdil New York’i Carnegie Hall’i Weill Recital Hall’i saalis novembrikuu lõpus.
Korraldajate sõnul oli konkurss erakordselt kõrgetasemeline ja osalejaid üheksast riigist. Maria Palling tunnistati aukirja vääriliseks ja tema õpetajale, Anne Toomele anti välja diplom kõrgetasemeliste saavutuste eest muusika õpetamisel.

***
Türi Muusikakool osaleb III Rahvusvahelisel Muusikafoorumil CON ANIMA Poolas

22. novembrist kuni 23. novembrini 2018 toimub Poolas, Zambrowi Riiklikus 1. astme Muusikakoolis avaliku üritusena III Rahvusvaheline Muusikafoorum CON ANIMA, mis on ellu kutsutud 5-riigi 5-muusikakooli poolt ning seda korraldatakse igal aastal erineva kooli eestvedamisel.
Osalejad/läbiviijad on Grodno J. V. Semenjako nimeline 1. Lastemuusikakool Valgevenest, Naujene Muusika- ja Kunstikool Lätist, Vilniuse Naujoji Vilnia Muusikakool Leedust, Zambrówi Riiklik 1. astme Muusikakool Poolast ja Türi Muusikakool Eestist.

Seekordse kava järgi toimub esimesel päeval klaveri meistriklass, mille viib läbi pianist prof. Robert Marat Poolast. Algusega kell 17.00 toimub 5-riigi 5-kooli ühiskontsert ning kell 19.00 prof. Robert Marati soolokontsert. Teisel päeval arutletakse muusikahariduse arengute teemal erinevates riikides.

Türi Muusikakooli esindab õpetajate Silvi Nielsoni ja Kaidi Piigerti poolt juhendatav akordioniansambel koosseisus Ove-Rasmus Radala – akordion, Andre Beljaev – akordion, Anders Mait Alberg – akordion, õp. Katre Nukka – tuuba, õp. Silvi Nielson – löökpilid, õp. Peep Heinaste – basskitarr, õp. Kaidi Piigert – löökpillid.

***

Türi Muusikakooli flöödiõpilased osalevad flöödipäeval Valgas

8.-11. novembrini toimub Valgas Valga-Valka muusikafestival „Ühe pilli lugu“, mis seekord on suunatud puhkpillidele. Ürituse raames korraldatakse laupäeval, 10. novembril Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses Liivimaa muusikakoolide flöödipäev, millest võtavad osa mängijad Pärnu, Antsla, Valga, Elva ja Türi muusikakoolidest, H. Elleri nimelisest Tartu Muusikakoolist ning Tabivere Valla Huvikoolist.
Türilt osaleb kuus õp Viia Ivaski flöödiklassi õpilast ja nende kontsertmeister on Siret Heinaste.
Kultuurikeskuses toimuval kontserdil astuvad üles kõikide osalevate koolide ansamblid ja moodustatakse ka flöödiorkester.

***
Türi Muusikakooli õpilased osalesid edukalt David Otto Wirkhausi nimelisel puhkpillikonkursil Kõrvekülas

18.-19. oktoobril toimunud võistumängimist korraldasid koostöös Tartu Valla Muusikakool ja Tartu Vallavalitsus ning mõeldud oli see Tartu ja Lõuna-Eesti regioonide muusikakoolide õpilastele.

Klarnetiõpilastest esindas Järvamaad õp Ants Oidekivi õpilane Samuel Beekmann, kes saavutas 13-14. aastaste vanuserühmas III koha. Õp Katre Nukka plokkflöödiõpilane Melissa Marrandi osales kuni 10. aastaste vanuserühmas ja saavutas samuti III koha ning kõik õp Viia Ivaski flöödiõpilased said samuti auhinnakohad: Kristiina Theresa Miller II koht kuni 10. aastaste vanuserühmas, Helena-Elis Pärenson II koht 11.-12. aastaste vanuserühmas (esimest kohta välja ei antud), Heidy Jallai II koht ja Kryslin Rass ning Kirke-Maarja Kallavus III koht 13.-14. aastaste vanuserühmas (esimest kohta välja ei antud).
Kõikide mängijate kontsertmeister oli Siret Heinaste.

Palju, palju õnne!

***

***
ÕPPETASU SOODUSTUSTEST alates 1.09.2018

Türi Vallavolikogu võttis 28.06.2018 instungil vastu uue versiooni määrusest „Türi Muusikakooli õppekulu osaliseks katmiseks õppetasu suuruse kinnitamine ning tasu maksmisest vabastamise alused ja kord“, mille alusel on võimalik peredel, kust käib koolis kaks või enam last, saada täiendavat õppetasu soodustust. Kui perest käib muusikakoolis samaaegselt kaks last, maksab lapsevanem ühe lapse eest 100% ja teise lapse eest 75% õppetasust. Kui perest käib muusikakoolis samaaegselt kolm või enam last, tasub lapsevanem ühe lapse eest 100% ning teise lapse eest 75% õppetasust. Kolmanda ja järgnevate laste eest lapsevanem õppetasu ei maksa. Õppetasu soodustuse saamiseks peab lapsevanem esitama koolile avalduse.

Vastavasisulisi avaldusi ootame kooli aadressile tyrilmk@estpak.ee soovitavalt hiljemalt 10. septembriks. Määruse terviktekst https://www.riigiteataja.ee/akt/411072018014

Avaldus õppetasu soodustuse taotlemiseks