Uute õpilaste vastuvõtt

Uute õpilaste vastuvõtt 2020/2021. õppeaastaks toimub esmaspäeval, 8. juunil kell 16.00-18.00 ja teisipäeval, 9. juunil kell 14.00-16.00.
Eelregistreerimine tööpäevadel 18.05.-5.06.2020 direktori telefonil 508 3213.

Avalduste vormid:
Sisseastumisavaldus
Sisseastumise avaldus täiskasvanute õppesse

Avaldus saata digiallkirjaga e-posti aadressile tyrilmk@estpak.ee

Sisseastumiskatse koosneb viiest ülesandest:
1) vabalt valitud laulu esitamine ilma saateta
2) rütmikatse
3) helide järelelaulmine
4) mälukatse
5) harmoonilise kuulmise katse

Samas toimub 5-6-aastaste laste registreerimine eelkooli. Oodatud on ka põhikooli algklasside õpilased. Katseid ei ole.

Registreerime soovijaid TÄISKASVANUTE OSAKONDA (ka jooksvalt õppeaasta jooksul). Õpe toimub vaba õppekava järgi 1,5 tundi nädalas valitud erialal arvestusega, et ühe akadeemilise õppetunni pikkus on 45 minutit ja õppetasu 65 eurot kuus. Soovi korral on võimalik tundide mahtu jagada mitme erineva eriala vahel (näiteks 1 tund klaver, 0,5 tundi kitarr). Vajalik oma pilli olemasolu.

Huvialad:
KLAVER, KLAVESSIIN, AKORDION, VIIUL, TŠELLO, KONTRABASS, KITARR, MANDOLIIN, KROMAATILINE KANNEL, HARF, PLOKKFLÖÖT, FLÖÖT, OBOE, FAGOTT, KLARNET, SAKSOFON, ALTSARV, TENORSARV, TROMPET, METSASARV, TROMBOON, TUUBA, LÖÖKPILLID.
KLAVESSIINI õppima asumise eelduseks on esmaste klaverimänguoskuste olemasolu vähemalt noorema astme lõpetamise tasemel. Sisseastumiskatsetel esitada klaveril 1-2 pala vabal valikul.

Türi Muusikakool osutab tasulise teenusena õppekavavälist muusikaõpet.
Hind ühe akadeemilise (45 minutit) individuaaltunni eest on alates 1. septembrist 2020 15 eurot. (Türi Vallavalitsuse korraldus 31. märts 2020 nr 109). Soovi korral võtta kooliga ühendust ja esitada avaldus vabas vormis, kuhu lisada elukoha andmed, isikukood ja kontaktandmed.

Info: tyrilmk@estpak.ee ja silja@estpak.ee, tel. 385 4540, 508 3213